In het document Anti-pestprotocol staat o.a. beschreven wat we preventief aan pestgedrag doen en wat we doen als het toch mis gaat.