Wanneer
20-01-2021

Het team heeft een studiedag over begrijpend lezen en eigenaarschap. De kinderen zijn vrij.