Wanneer
25-11-2020

Het team heeft een studiedag over begrijpend lezen en eigenaarschap. De kinderen zijn vrij.