SWS De Kring is samen met ouders verantwoordelijk voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. De kracht van de school is het structureel aandacht geven aan de levensbe-schouwelijke ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van de ontmoeting met andere levensbeschouwelijke perspectieven dan de eigen.
De gewenste aandachtspunten op het gebied van identiteitsontwikkeling en levensbeschouwelijke ontwikkeling voor de leerlingen zijn:

  1. IK: ontwikkeling van de individuele identiteit van de leerlingen
  2. WIJ: hoe gaan wij met elkaar om?
  3. De school en/in de samenleving
  4. De plek van geloof in de school

De aandachtspunten zijn uitgewerkt naar de volgende uitgangspunten:
– De school zorgt voor kennismaking met alle levensbeschouwelijke stromingen zoals vastgelegd in de kerndoelen. Dit is niet alleen vrijblijvende/objectieve kennisoverdracht, maar er is ook aandacht voor betekenisgeving door de kinderen zelf. De groepsleerkracht heeft een sleutelrol in zowel de kennisoverdracht als in de betekenisgeving.
– De school heeft bijzondere aandacht voor de katholieke en protestant-christelijke traditie en voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Uit deze drie tradities komt SWS De Kring voort. Dit heeft echter niet ten doel om kinderen te socialiseren binnen deze tradities.
– School is samen met de ouders verantwoordelijk voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. De krachten van de ouders zijn daarbij het zorgen voor een stevige levensbeschouwelijke (of indien gewenst: specifiek godsdienstige) basis en het voeden daarvan.
De kracht van de school is het structureel aandacht geven aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van de ontmoeting met andere levensbeschouwelijke perspectieven dan de eigen.
We maken daarbij gebruik van het onderwijsprogramma Lessen Leren Leven.