Bij ons op school creëren we een veilige en positieve sfeer. Hiervoor is het nodig om met vertrouwen en respect met elkaar om te gaan. Ook willen we dat de kinderen, de leerkrachten en de ouders zich gewaardeerd, gehoord en gezien voelen. In het document Sociale Veiligheid Protocol (anti-pestprotocol) hebben we o.a. beschreven wat we preventief doen en wat we doen als het mis gaat.

Om hieraan te werken hebben we gekozen voor de Kanjertraining. De Kanjertraining is een serie lessen met bijbehorende oefeningen waarbij de kinderen leren hoe ze in verschillende sociale situaties het beste kunnen reageren. Ook leren de kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school.

In elke groep worden vanuit de Kanjertraining verhalen en oefeningen aangeboden die passen bij de leeftijd van de kinderen. Vanaf groep 4 hebben de kinderen werkboeken. Ook hangen er in elke groep passende posters met daarop de kanjerafspraken. Deze afspraken zijn hetzelfde door de hele school:

In de Kanjertraining worden vier gedragstypen gebruikt. Aan de hand van verschillende kleuren petten worden deze verschillende gedragstypen duidelijk gemaakt aan de kinderen. (zie hiervoor de folder of de website van de Kanjertraining)

Om de kinderen te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en te kijken wat het effect is in de groep maken we ook gebruik van het volgsysteem Kanvas, wat bij de Kanjertraining hoort. Twee keer per jaar worden er vragenlijsten afgenomen en zo krijgen we inzicht in de ontwikkelingen bij de kinderen en de groepsprocessen. In het volgsysteem worden ook adviezen gegeven voor ons als leerkrachten zodat we de kinderen individueel, maar ook als groep verder kunnen helpen. Zo willen we de kinderen zo optimaal mogelijk helpen, zodat ze in een veilige en positieve sfeer kunnen leren en groeien.

Ook als leerkrachten willen we respectvol omgaan met de kinderen, de ouders, elkaar en iedereen die betrokken is bij de school. De kanjerregels gelden dan ook voor iedereen die betrokken is bij de school!

Meer informatie leest u op de site van de Kanjertraining:  www.kanjertraining.nl
en in de informatiefolder.