De schooladviescommissie (SAC) is een afvaardiging van ouders. Zij hebben een belangrijke rol naar de directeur als gesprekspartner. Zij richten zich in deze rol specifiek op de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de levensbeschouwelijke identiteit. Tevens kunnen zij gevraagd en ongevraagd adviseren over andere aangelegenheden betreffende de school.