De A.C. bestaat uit een enthousiaste groep ouders die leerkrachten ondersteunen bij activiteiten die plaatsvinden binnen school. Activiteiten worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De grootste activiteiten die de A.C. organiseert/financiert zijn: Sinterklaas, kerst, talentenshow, de ouder-bedank-avond, het schoolreisje en het schoolkamp. Daarnaast assisteren zij ook bij de jaarvergadering en bij het uitdelen van traktaties tijdens de avondvierdaagse.

Tijdens de jaarvergadering presenteren zij het jaarverslag en het financiële verslag.

De commissie komt gemiddeld 6/7 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering.

 

De huidige A.C bestaat uit de volgende personen:

Peter Dijkstra (voorzitter / penningmeester)

Anne van der Wiel (secretaris)

Annemiek Eilander (algemeen lid)

Sigrid de Jong (algemeen lid)

Bart Veerbeek (algemeen lid)

Eelco Tuinenga (algemeen lid)

Tjitske Buisman (algemeen lid)

Jenneke Jordens-Zelhorst (leerkracht)

 

Commissieleden treden voor een periode van 4 schooljaren aan als lid. Jaarlijks zijn er 2 aftredende leden en daarmee ook 2 vacatures voor functies binnen de A.C. Lijkt het je leuk om deze commissie te komen versterken? Geef dit dan altijd even aan bij 1 van de leden!

Tijdens de jaarvergadering aan het begin van elk schooljaar worden nieuwe leden voorgedragen en gekozen.

Het is ontzettend gezellig en leuk om samen activiteiten te organiseren voor alle kinderen van de school. Daarnaast heb je op een andere manier contact met de verschillende leerkrachten binnen school.