Wanneer u verlof aan wilt vragen, vragen wij u het formulier verlofaanvraag in te vullen en in te leveren bij de directeur of de leerkracht van uw kind.