Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR kunt u één van hen aanspreken of mailen naar mr.swsdekring@aves.nl. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. We vragen u om dit van tevoren door te geven aan de voorzitter.

Op SWS De Kring zitten de volgende personen in de MR:

Namens de ouders:

Corine (voorzitter) co.devries@aves.nl
06-24990395

 

 

Melissa

Namens het personeel:

Martine (notulist)

 

 

 

Sonja

Ons vergaderrooster voor dit schooljaar:

Donderdagmiddag 29 september 2022
Donderdagmiddag 19 januari 2022
Donderdagmiddag 9 maart 2023
Donderdagmiddag 25 mei 2023
Donderdagmiddag 29 juni 2023

Notulen MR vergaderingen

Notulen 8 september 2022

Notulen 13 oktober 2022

Notulen 9 februari 2023

Notulen 25 mei 2023