Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR kunt u één van hen aanspreken of mailen naar mr.swsdekring@aves.nl. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. We vragen u om dit van tevoren door te geven aan de voorzitter.

Op SWS De Kring zitten de volgende personen in de MR:

Namens de ouders:

José (voorzitter) j.hooyer@aves.nl

 

 

Corine

 

 

 

Melissa

Namens het personeel:

Martine (secretaris)

 

 

 

Gonnie

 

 

 

Sonja

Ons vergaderrooster voor dit schooljaar:

23 november 2021
18 januari 2022
22 maart 2022
31 mei 2022
28 juni 2022

Wij vergaderen op school en starten om 20.00 uur.