Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR kunt u één van hen aanspreken of mailen naar mr.swsdekring@aves.nl. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. We vragen u om dit van tevoren door te geven aan de voorzitter.

 

Op SWS De Kring zitten de volgende personen in de MR:

Namens de ouders:
José Hooijer (voorzitter) j.hooyer@aves.nl
Mirjam Damman
Corinne de Vries
Nelly Bakker

Namens het personeel:
Reinou Geschiere (secretaris)
Martine Verhagen
Gonnie van Nieuwenhuizen
Sonja Bisschop

 

Ons vergaderrooster voor dit schooljaar:

Dinsdag 20 oktober 2020
Donderdag 14 januari 2021
Dinsdag 2 maart 2021
Donderdag 22 april 2021
Donderdag 3 juni 2021

Wij vergaderen op school en starten om 20.00 uur.