Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45 uur – 15.00 uur

8.45 uur – 15.00 uur

8.45 uur – 12.30 uur (woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij)

8.45 uur – 15.00 uur (groep 1 gaat van 8.45 uur – 12.00 uur naar school)

8.45 uur – 15.00 uur (groep 1 t/m 4 gaat van 8.45 uur – 12.00 naar school)

Gymrooster

Maandag: 
13.30 – 14.15 Groep 5 (toestel) 
14.15 – 15.00: Groep 8 (spel) 

Dinsdag (spel) 
12.45 – 13.30: Groep 3/4 
13.30 – 14.15: Groep 5 
14.15 – 15.00: Groep 6/7

Donderdag (toestel) 
12.45 – 13.30: Groep 6/7 
13.30 – 14.15: Groep 3/4 
14.15 – 15.00: Groep 8