Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45 uur – 14.30 uur

8.45 uur – 14.30 uur

8.45 uur – 12.30 uur (woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij)

8.45 uur – 14.30 uur (groep 1 gaat van 8.45 uur – 12.00 uur naar school)

8.45 uur – 14.30 uur (groep 1 t/m 4 gaat van 8.45 uur – 12.00 naar school)

Gymrooster

Maandag
13.00 uur – 14.30 uur  Groep 6

Dinsdag
13.00 uur – 14.30  Groep 3

Woensdag
11.00 uur – 12.30 uur  Groep 4/5

Donderdag
13.00 uur – 14.30 uur  Groep 7/8