Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 uur – 14.30 uur

8.30 uur – 14.30 uur

8.30 uur – 12.30 uur (woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij)

8.30 uur – 14.30 uur (groep 1 gaat van 8.30 uur – 12.00 uur naar school)

8.30 uur – 14.30 uur (groep 1 t/m 4 gaat van 8.30 uur – 12.00 naar school)

Gymrooster

Maandag

10.30 – 11.15 uur  Groep 6/7
11.15 – 12.00 uur  Groep 3
13.00 – 13.45 uur  Groep 4
13.45 – 14.30 uur  Groep 5

Woensdag

11:00 – 11:45 uur Groep 4

11:45 – 12:30 uur Groep 8

Donderdag

10.30 – 11.15 uur  Groep 8
11.15 – 12.00 uur  Groep 5
13.00 – 13.45 uur  Groep 3
13.45 – 14.30 uur  Groep 6/7