Om een optimale ontwikkeling te stimuleren, is het een voorwaarde dat ouders en school een goed contact hebben. Als wij samen op één lijn zitten, kan de ontwikkeling van het kind centraal staan. Leerkrachten zijn de professionals en ouders zijn de ‘ervaringsdeskundigen’ vanuit de thuissituatie en wij willen hier goed naar luisteren. Respect en gelijkwaardigheid zijn de basis voor een goede vertrouwensband tussen ouders en school. Samen willen wij het beste voor het kind. Daarom organiseren we ouderavonden en voortgangsgesprekken waar we met ouders over hun kind praten. Met vragen en opmerkingen hoeft u natuurlijk niet tot één van deze avonden te wachten. Leerkrachten staan na schooltijd ouders graag te woord. Met de directeur en I.B.-er kunt u ook onder schooltijd een afspraak maken.

Ouderbetrokkenheid

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leerkracht. De ouders scheppen voorwaarden om huiswerk te maken, begeleiden daarbij hun kind zo nodig en tonen belangstelling, zodat het geleerde op school betekenis krijgt in de omgeving van alledag. Maar het betekent ook dat de ouders de school bezoeken op de samen afgesproken contactmomenten en respect tonen voor de leerkracht. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind.

Contact met ouders wordt onderhouden door te communiceren via Parro. Hierin worden alle ouders op de hoogte gehouden en kunnen ook één op één gesprekken gevoerd worden.

Door op het logo hiernaast te klikken kunt u naar de inlogpagina van Parro.