Vertrouwen en Verbinding

Op SWS De Kring creëren we een veilige en positieve sfeer door te investeren in een goede vertrouwensband waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich gewaardeerd, gehoord en gezien voelen. Iedereen is welkom binnen onze school. We hebben aandacht voor normen en waarden vanuit verschillende levensbeschouwingen, dit vraagt om respect en vertrouwen.De Kring staat voor verbinding. Op onze school werken we graag samen aan een doel, individuele kwaliteiten worden benut en krachten worden gebundeld. Samen werken en vieren geeft een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren een onderdeel te zijn van een groter geheel. 

 

Groei en Talentontwikkeling

Iedereen krijgt bij ons op school de kans om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. De leerkracht probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Zo ontstaat een klimaat waarin het kind gemotiveerd raakt om te groeien en zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Leerkrachten stimuleren de leerling door gerichte feedback. De leerling krijgt zo inzicht in zijn leerproces en kan zijn eigen doelen stellen/bijstellen. 

 

Eigenaarschap en Verantwoordelijkheid 

Door te voldoen aan de drie basisbehoeften: relatie (ik hoor erbij), autonomie (ik kan het zelf) en competentie (ik kan het) raken kinderen gemotiveerd om te groeien. We vinden het belangrijk dat leerlingen een zelfstandige en kritische houding ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en eigenaarschap te tonen.  

 

Plezier en Enthousiasme

We creëren een fijne werkomgeving met een positieve ongedwongen sfeer. Kinderen kunnen zo elkaars kwaliteiten, interesses, en creativiteit op een spontane manier leren ontdekken. Dat zorgt voor plezier en enthousiasme bij leerlingen, leerkrachten en ouders.