Wanneer
Start: 30-08-2021
Einde: 03-09-2021

In deze week vinden de startgesprekken plaats met de leerkracht(en) van uw kind(eren).