Wanneer
Start: 31-08-2020
Einde: 04-09-2020

In deze week vinden de startgesprekken plaats met de leerkracht(en) van uw kind(eren).