Wanneer
Start: 11-09-2023
Einde: 22-09-2023

In deze week vinden de startgesprekken plaats met de leerkracht(en) van uw kind(eren).